Verzending België = €9,95 & GRATIS vanaf 12 flessen // other European countries see cart or upon request
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

 

 

 Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die je op de webshop van www.wijnbar-edelrot.be en www.edelrot-webshop.be aantreft.

1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Edelrot bv schriftelijk worden vastgelegd.

1.3 Bij een bestelling ga je akkoord met de voorwaarden van Edelrot bv.

1.4 Edelrot bv is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typfouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

1.5 Je verklaart als klant uitdrukkelijk dat je minstens 18 jaar bent op de dag van bestelling. Edelrot bv kan niet aansprakelijk worden gesteld indien minderjarigen (-18 jaar) bestellingen plaatsen op haar website.

1.6 Edelrot is een handelsbenaming van Edelrot bv, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Steendam 64 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) onder het nummer 0667.518.663.

 

 Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst 

2.1 Een overeenkomst met Edelrot komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website, telefonisch of via email is besteld. In het kader van de online verkoop en volgens de wet van 9 juli 2001 rond de regels i.v.m. het juridische kader voor elektronische handelingen, aanvaarden zowel de verkoper als de koper alle elektronische documenten. De bevestiging van bestelling heeft dus dezelfde rechtswaarde als een handgeschreven handtekening.

2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail naar [email protected] te sturen.

2.3 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat zijn en niet beschadigd zijn. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max. 10% van factuurwaarde) ingehouden. Het restant wordt teruggestort aan de koper.

De Consument moet het product retourneren met veilige transportmiddelen om ervoor te zorgen dat het product in goede staat aankomt. De retourzending kan alleen worden gedaan door een erkende vervoerder. We raden u ten zeerste aan om uw retourzending te verzekeren aangezien u verantwoordelijk bent voor de goede zorg van de producten en u aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die aan deze producten wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn worden ontvangen. We raden u aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt de Consument alle kosten en risico’s van retour.

 

 Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen 

3.1 Alle prijzen op www.wijnbar-edelrot.be zijn in euro en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.

3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt. In principe zijn van elk product minstens 3 stuks voorradig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Producten blijven eigendom van Edelrot bv tot ontvangst van betaling van datzelfde product of de betrokken bestelling.

3.4 De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen.

3.5. Indien een product na een uitgevoerde bestelling lager geprijsd wordt door bvb. een promotie, dan kan de koper geen aanspraak maken op deze lagere prijs.

 

 Artikel 4. Betaling 

4.1 Bij bestellingen op de webshop kan op de volgende wijze worden betaald: - Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, iDEAL, Apple Pay.

4.2 De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Deze worden aangegeven vóór de betaling wordt verricht, zodat u een duidelijk zicht heeft op de kosten van verzending. Deze verzendkosten kunnen van land tot land verschillend zijn (zie artikel 5). Alle bedragen zijn BTW inclusief. We zoeken steeds de beste oplossing voor verpakking en verzending op de webshop beschikbaar.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Edelrot streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1,5 week te leveren.

5.2 Bestelde goederen kunnen bij ons verkooppunt in België opgehaald worden. Het is wel vereist dat je hiervoor op voorhand een afspraak maakt. De afhaling van de bestelde goederen is gratis.

Het adres van ons verkooppunt is ; Steendam 64, 9000 Gent.

5.3 De aangerekende leveringskosten worden meegedeeld vóóraleer de betaling plaatsheeft. Verzending is mogelijk via DPD. Leverprijzen zijn per pakket van 1 tot en met 12 flessen.

België ; 9,8 €

Nederland ; 16 €

Duitsland ; 17 €

Frankrijk ; 23 €

Luxemburg : 16 €

Hou er rekening mee dat voor eilanden een toeslag kan gerekend worden! De mogelijke leveringsplaatsen dienen zich te bevinden in volgende landen (met uitzondering van de eilanden, waarvoor een toeslag van toepassing is): BE = België, NL = Nederland, DE = Duitsland, LU = Luxemburg, FR = Frankrijk

5.4 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn of door ons bij de transportfirma werden geleverd, gaat het transportrisico over op de klant.

 

 Artikel 6. Retourneren 

6.1 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop worden geretourneerd (zie artikel 2.3). Bij retour is het verplicht ons op de hoogte te stellen via mail en dit via het adres ; [email protected].

6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen 14 dagen.

6.3 Retournering is enkel mogelijk met originele factuur en op kosten en organisatie van de klant.

6.4 De Consument moet het product retourneren met veilige transportmiddelen om ervoor te zorgen dat het product in goede staat aankomt. De retourzending kan alleen worden gedaan door een erkende vervoerder. We raden u ten zeerste aan om uw retourzending te verzekeren aangezien u verantwoordelijk bent voor de goede zorg van het product en u aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die aan deze producten wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn worden ontvangen. We raden u aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt de Consument alle kosten en risico’s van retour.

 

 Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid 

7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product. Kurkgarantie: de garantie op terugbetaling als jouw wijn een kurksmaak heeft: aarzel niet om de wijn terug te brengen naar onze winkel in Gent (B). Dit is enkel geldig mits voorlegging van het aankoopbewijs.

7.2 Bij herstellen van de schade, die achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.3 Edelrot is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Edelrot

7.4 Als Edelrot om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie: - Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden; - Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd of onleesbaar is gemaakt; - Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (vb. het niet koel bewaren van de producten door de klant); - Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

7.6 Overmacht: wanneer wij als gevolg van overmacht, staking, enz ... de overeenkomst niet kunnen nakomen, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

7.7 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

 

 Artikel 8. Verzakingsrecht 

8.1 De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

8.2 De Consument moet het product retourneren met veilige transportmiddelen om ervoor te zorgen dat het product in goede staat aankomt. De retourzending kan alleen worden gedaan door een erkende vervoerder. We raden u ten zeerste aan om uw retourzending te verzekeren aangezien u verantwoordelijk bent voor de goede zorg van de Wijnpakketten en u aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die aan deze Wijnpakketten wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn worden ontvangen. We raden u aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt de Consument alle kosten en risico’s van retour.

 

 Artikel 9. Verwerking Persoonsgegevens 

De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en leveren van de bestelde producten en het opstellen van de facturen. Zonder de noodzakelijke persoonsgegevens kunnen wij een aankoop niet aanvaarden. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met onze Privacyverklaring zoals vermeld op de Website.

 

 Contactgegevens verkoper: 

 Edelrot bv 

 Maatschappelijke zetel: Steendam 64, 9000 Gent 

 Uitbatingszetel/winkel: Steendam 64, 9000 Gent 

 Tel.: +32 (0)478 45 06 98 

 BTW-nummer: BE 0667.518.663 

 Email : [email protected]